De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Onderhanden projecten in opdracht van derden

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien.

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

   

Stand vordering omgevingswerken per 1 januari

4

-8

   

Kosten in het boekjaar

75

79

Gedeclareerde bedragen in het boekjaar

-72

-67

   

Stand vordering omgevingswerken per 31 december

7

4

   

Onderhanden projecten in opdracht van derden

10

11

Vooruitgefactureerde bedragen aan derden

3

7

Stand vordering omgevingswerken per 31 december

7

4