De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Meerjarenoverzicht

Winst- en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

2020

2019

2018

      

Bedrijfsopbrengsten

1.538

1.426

1.367

1.300

1.263

Bedrijfslasten

-1.535

-1.507

-1.370

-1.330

-1.268

Financiële baten en lasten / overig

-9

-4

-7

-8

-7

Bedrijfsresultaat

-7

-85

-10

-38

-12

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

2020

2019

2018

      

Vermogen

     

Balanstotaal

20.803

20.170

19.775

19.500

19.065

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

Langlopende leningen

73

73

73

148

148

      

Activa

     

Materiële vaste activa

19.775

19.350

18.981

18.629

18.260

Afschrijvingen

87

94

101

105

111

Investeringen materiële vaste activa

1.082

1.029

1.004

988

957

Investeringsbijdrage

1.044

964

947

951

902

Medewerkers

In absolute aantallen

2022

2021

2020

2019

2018

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.985

4.760

4.572

4.473

4.414

Aantal medewerkers (einde jaar)

5.075

4.895

4.625

4.518

4.428

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.881

4.655

4.464

4.369

4.304

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.968

4.793

4.518

4.410

4.329

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

406

348

342

357

333

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

404

408

287

396

317

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2022

2021

2020

2019

2018

      

Netlengte in exploitatie (in km) *

3.035

3.075

3.075

3.075

3.075

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.023

7.053

7.097

7.097

7.114

      

Wissels

6.220

6.260

6.392

6.560

6.795

      

Overwegen **

2.348

2.394

2.419

2.477

2.519

      

Seinen

11.592

11.602

11.559

11.586

11.751

      

Stations

398

398

399

400

399

      

Beweegbare bruggen

68

68

67

67

69

Tunnels

26

26

26

26

24

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ***

51

51

51

57

55

waarvan reizigers

36

36

37

43

42

waarvan goederen

15

15

14

14

13

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ***

157

160

152

165

164

waarvan reizigers

145

148

140

153

153

waarvan goederen

11

11

11

11

10

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen

33

32

27

27

29

  • * De kilometers worden inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden. Het vergelijkend cijfer 2018 is met deze gewijzigde definitie opnieuw herberekend.
  • *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.