Bericht van de RvC

Met dit bericht doet de Raad van Commissarissen (Raad) verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten van de Raad, de bijeenkomsten van de Raad-commissies en de samenstelling, de bezoldiging en het functioneren van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2019.

Mijn Verslag (0)