Bericht van de RvC

In dit bericht doet de RvC verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten van de RvC, de bijeenkomsten van de RvC-commissies, de samenstelling, bezoldiging en het functioneren van de RvB en de samenstelling van de ExCo in het boekjaar 2017.

Mijn Verslag (0)