Bericht van de RvC

Met dit bericht doet de Raad van Commissarissen (RvC) verslag over zijn werkzaamheden, de bijeenkomsten van de RvC, de bijeenkomsten van de RvC-commissies, de samenstelling, de bezoldiging en het functioneren van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2018.

Mijn Verslag (0)