Kasstroomoverzicht 2019

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2019

 

2018

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

940

 

898

 

Ontvangsten van vervoerders

368

 

302

 

Ontvangsten van derden

115

 

131

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.424

 

1.331

     

Betalingen aan leveranciers

-1.032

 

-1.099

 

Betalingen aan werknemers

-273

 

-203

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

-1.304

 

-1.302

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

-129

 

-62

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

-10

 

-33

     

Ontvangen interest

 

-

 

-

Betaalde interest

 

-7

 

-7

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

-17

 

-40

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

988

 

1.121

 

Ontvangsten van derden

286

 

173

 

Betalingen aan leveranciers

-1.157

 

-1.082

 

Betalingen aan werknemers

-101

 

-128

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

16

 

84

     

Aflossing leningen

-

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

     

Totale kasstroom

 

-1

 

44

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

420

 

421

Liquide middelen begin boekjaar

 

421

 

377

     

Mutatie liquide middelen

 

-1

 

44

Mijn Verslag (0)