Kasstroomoverzicht 2018

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2018

 

2017

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

898

 

1.115

 

Ontvangsten van vervoerders

302

 

336

 

Ontvangsten van derden

131

 

43

 

Ontvangsten beheer en onderhoud

 

1.331

 

1.494

     

Leveranciers beheer en onderhoud

-902

 

-884

 

Apparaat en personeel

-400

 

-343

 

Betalingen beheer en onderhoud

 

-1.302

 

-1.227

Afdracht belastingsdienst

 

-62

 

-88

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

-33

 

179

     

Ontvangen interest

 

-

 

-

Betaalde interest

 

-7

 

-13

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

-40

 

166

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.121

 

716

 

Ontvangsten van derden

173

 

341

 

Ontvangsten overig

-

 

23

 

Leveranciers uitbreiding en vervanging

-1.082

 

-1.078

 

Apparaat en personeel

-128

 

-143

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

84

 

-141

     

Aflossing leningen

-

 

-166

 

Overig

-

 

9

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-157

     

Totale kasstroom

 

44

 

-132

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

421

 

377

Liquide middelen begin boekjaar

 

377

 

509

     

Mutatie liquide middelen

 

44

 

-132

Mijn Verslag (0)