Kasstroomoverzicht 2017

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2017

 

2016

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.115

 

865

 

Ontvangsten van vervoerders

336

 

360

 

Ontvangsten van derden

43

 

38

 

Ontvangsten beheer en onderhoud

 

1.494

 

1.263

     

Leveranciers beheer en onderhoud

-884

 

-952

 

Apparaat en personeel

-343

 

-288

 

Betalingen beheer en onderhoud

 

-1.227

 

-1.240

Afdracht belastingsdienst

 

-88

 

-39

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

179

 

-15

     

Ontvangen interest

 

-

 

0,4

Betaalde interest

 

-13

 

-13

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

166

 

-28

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

716

 

771

 

Ontvangsten van derden

341

 

306

 

Ontvangsten uit specials

23

 

-

 

Leveranciers uitbreiding en vervanging

-1.078

 

-1.090

 

Apparaat en personeel

-143

 

-139

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-141

 

-152

     

Aflossing leningen

-166

 

-

 

Overig

9

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-157

 

-

     

Totale kasstroom

 

-132

 

-180

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

377

 

509

Liquide middelen begin boekjaar

 

509

 

689

     

Mutatie liquide middelen

 

-132

 

-180

Mijn Verslag (0)