2. Financiële vaste activa

Deelnemingen

Onder deelnemingen waren opgenomen het belang in Relined B.V. en het belang in Keyrail B.V.

Relined B.V.

Op 17 februari 2017 is het belang in de deelneming Relined B.V. verkocht aan Tennet B.V. voor een bedrag van EUR 5 miljoen.

Keyrail B.V.

Ultimo 2016 had ProRail B.V. een belang van 50% in Keyrail B.V. Keyrail B.V. beheerde en exploiteerde de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de grens van Nederland met Duitsland (de havenspoorlijn en de Betuweroute). Deze activiteiten zijn per 1 juli 2015 geïntegreerd binnen ProRail B.V. Gedurende 2017 heeft ProRail B.V. het resterend aandelenkapitaal overgenomen en is vervolgens overgegaan tot liquidatie van de entiteit. De liquidatie van Keyrail B.V. is per 31 december 2017 volledig afgerond.

Vorderingen op deelnemingen

De vordering op deelnemingen 2016 betrof de rekening courant verhouding met de deelneming Relined B.V.

Mijn Verslag (0)