6. Voorzieningen

Bedragen in miljoenen euro's

Jubileumuitkeringen

Overig

Totaal

    

Stand per 31 december 2016

8

9

17

Mutaties

   

Toevoegingen

1

7

8

Onttrekkingen

-1

-1

-2

Vrijval

0

-1

-1

    

Stand per 31 december 2017

8

14

22

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het cao maandloon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het CAO-maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2017.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

 

2017

2016

Disconteringsvoet

0,84%

0,92%

Arbeidsongeschiktheidsrisico (leeftijdsafhankelijk)

0,13%-1,72%

0,13%-1,72%

Kans uitdiensttreding (leeftijdsafhankelijk)

1%-5%

1%-5%

Algemene loonronde

2%

2%

Individuele verhogingen (leeftijdsafhankelijk)

0%-4%

0%-4%

Het kortlopend gedeelte van de jubileumvoorziening bedraagt EUR 0,4 miljoen.

Overig

De voorziening overig is onder meer bestemd voor de dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures en voor de dekking van kosten van lopende reorganisaties.

Mijn Verslag (0)