16. Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Utrecht, 6 april 2018

Raad van Bestuur ProRail B.V.

Raad van Commissarissen ProRail B.V.

  

De heer P. Eringa

De heer J.G.M. Alders

Chief Executive Officer

President-commissaris

  

De heer J.J.A. van Leeuwen

De heer W.E. Kooijman

Chief Financial Officer

 
  

De heer J. Voppen

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Chief Operational Officer

 
  
 

De heer P.T.H. Timmermans

  
  
 

Mevrouw A.C.W. Sneller

  
  
 

De heer L.M. Sondag

Mijn Verslag (0)