Kerncijfers

Kwantiteiten

Medewerkers

Prestatie-indicatoren

Financieel

* Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-indicator Transitotijd goederenvervoer geldt een maximum.

** Investeringen materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.

Mijn Verslag (0)