GRI-verslaglegging

Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken 'Kerncijfers', 'Het jaar 2020', ‘Profiel van ProRail’, ‘Spoorprestaties’, 'Punctueel Spoor', 'Betrouwbaar Spoor', ‘Maatschappelijke prestaties’, ‘Medewerkers’, ‘Stakeholders’, ‘Maatschappelijk verslagleggingsbeleid’ en ‘GRI-verslaglegging’ in het jaarverslag 2020 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (Core option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance-verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.

GRI Content Index

GRI Standard

Omschrijving

Verwijzing

Omissie

GRI 102: Algemene indicatoren 2016

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel (Juridische structuur), Besturing (Corporate Governance)

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Wat wij doen)

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied)

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied)

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur),
Corporate governance (Structuur van de onderneming)

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerncijfers,
Jaarrekening (Balans)

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Kerncijfers (Medewerkers), Medewerkers (Diversiteit; Vrouwen in de top van ProRail),
Medewerkers (Onze medewerkers; CAO),
Overige niet-financiële informatie

ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet van toepassing.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied),
Onze waardeketen,
Financiële prestaties 2018 (Effectieve bestedingen)

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Niet van toepassing: Er zijn in 2018 geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Overige niet-financiële informatie

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

Overige niet-financiële informatie

 

Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Het jaar 2019

 

Ethiek en Integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

www.prorail.nl/corporate-governance/gedragscode

 

Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate Governance (Raad van Commissarissen),
Corporate Governance (Raad van Bestuur)

 

Betrokkenheid stakeholders

102-40

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Stakeholders (Onze stakeholders), Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-41

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Medewerkers (Onze medewerkers; CAO)

 

102-42

Uitgangspunt voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Stakeholders (Onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders),
Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Stakeholders (In contact met onze stakeholders)

 

Verslaglegging

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

 

Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op.

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Consistentie),
Overige niet-financiële informatie

 

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Stakeholders (Materialiteitsanalyse)

 

102-50

Verslaggevingsperiode

Overige niet-financiële informatie

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Overige niet-financiële informatie

 

102-52

Verslaggevingcyclus

Overige niet-financiële informatie

 

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Overige niet-financiële informatie

 

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI)

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport

Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI),
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

 

Financiële Prestaties (GRI 201: Economische prestatie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Financiën

 

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening

 

201-3

Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie

Jaarrekening

 

201-4

Financiële steun van een overheid

Jaarrekening

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 302: Energie 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Overige niet-financiële informatie

 

302-3

Energie intensiteit

Overige niet-financiële informatie

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Overige niet-financiële informatie

 

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige niet-financiële informatie

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 305: Emissies 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor)

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)

Overige niet-financiële informatie

 

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2)

Overige niet-financiële informatie

 

305-3

Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3)

Overige niet-financiële informatie

 

Energieverbruik en CO₂ uitstoot (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Maatschappelijke prestaties (Duurzaam spoor; Duurzaam werken),
Spoorprestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

 

308-1

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

Overige niet-financiële informatie

 

PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Punctueel spoor),
Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten reizigersverkeer totaal

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Punctualiteit 3 minuten regionale series

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Transitotijd goederenvervoer

Spoorprestaties (Punctueel spoor)

 

ProRail indicator

Geleverde treinpaden

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

ProRail indicator

Klanthinder als gevolg van storingen infra

Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor)

 

PRORAIL: Spoorveiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2018)

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen),
Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

403-8/9/10

Topic specific disclosures

 

Wij zijn voornemens uit te zoeken welke disclosure het meest van toepassing is op ProRail en haar stakeholders. Hierna zullen we acties inzetten om de definitie en de scope te bepalen, zodat we hier in de toekomst betrouwbaar over kunnen rapporteren.

ProRail indicator

Veilig werken: Aantal arbeids-veiligheidsincidenten

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal aanrijdingen op overwegen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig leven: Aantal suïcides

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal botsingen trein-trein

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal ontsporingen

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

ProRail indicator

Veilig reizen: Aantal STS-passages (roodseinpassages)

Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen)

 

PRORAIL: Capaciteit

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Capaciteit),
Spoorprestaties (Stations- en spoorvernieuwingen)

 

PRORAIL: Innovaties en ontwikkeling

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Spoorprestaties (Innovaties en vernieuwingen)

 

PRORAIL: Klanttevredenheid

103-1/2/3

Managementbenadering

Maatschappelijk verslagleggingsbeleid,
Stakeholders (In contact met onze stakeholders),
Stakeholders (Materialiteitsanalyse),
GRI-verslaglegging (Afbakening materiële thema's),
Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders)

 

ProRail indicator

Klantoordeel reizigersvervoerders, goederenvervoerders en ladingbelanghebbenden

Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders; Tevredenheid van onze klanten)

 

Afbakening materiële thema's

Materiële thema's

Bijbehorende GRI standard

Afbakening

  

Toeleverende industrie (materialen)

ProRail leveranciers

ProRail medewerkers

Vervoerders

Reizigers

Samenleving / omgeving

        

Financiële Prestaties

GRI 201: Economische prestatie

  

        

Energieverbruik en CO₂-uitstoot

GRI 302: Energie

  
 

GRI 305: Emissies

  
 

GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers

 

    
        

Punctueel en betrouwbaar spoor

    

 
        

Spoorveiligheid

GRI 403: Gezond en veilig werken

 

        

Capaciteit

    

 
        

Innovaties en ontwikkeling

 

 

  
        

Klanttevredenheid

    

  

Overige niet-financiële gegevens

Aanvullende algemene informatie

  

Aanvullende informatie medewerkers

Samenstelling medewerkersbestand

De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar.

Aantal medewerkers naar dienstverband (vast/bepaalde tijd)

In 2019 heeft 92,6% van de medewerkers van ProRail een vast dienstverband. De overige 7,4% van de medewerkers heeft een dienstverband voor bepaalde tijd.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar type dienstverband: 91,0 % vast, 9,0% bepaalde tijd.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar type dienstverband: 93,2% vast, 6,8% bepaalde tijd.

Aantal medewerkers naar dienstverband (full-time/part-time)

In 2019 heeft 86% van de medewerkers van ProRail een full-time dienstverband. De overige 14% van de medewerkers heeft een part-time dienstverband.

Verhouding van vrouwelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 62,8% full-time, 37,2% part-time.

Verhouding van mannelijke medewerkers naar full-time/part-time dienstverband: 94,4% full-time, 5,6% part-time.

Inhuur medewerkers

ProRail maakt gebruik van aannemers met eigen personeel of inhuur. ProRail gunt opdrachten via aanbestedingstrajecten. Hierbij worden aan de aannemer geen eisen gesteld over de samenstelling van het medewerkersbestand of aan het aantal uur dat hij medewerkers daadwerkelijk inzet op de opdracht. Hierdoor is voor ProRail niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang hiervan is.

  

Overige aanvullende informatie

ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven

- UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC)
 - Meerjarenafspraken energie (MJA3)
 - Green Deal Duurzaam GWW
 - De Nederlandse Corporate Governance Code
 - CO2-prestatieladder
 - Global Reporting Initiative

ProRail is aangesloten bij de volgende associaties

European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, NextGeneration Infrastructure, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht.

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

In het jaarverslag 2019 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt.

Verslaggevingsperiode

1 januari 2019 t/m 31 december 2019

Datum van het meest recente vorige verslag

12 april 2019

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Zie: http://www.prorail.nl/contact

  

Aanvullende informatie energieverbruik en CO₂-uitstoot

Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de uitstoot over 2019 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2018.

  

Aanvullende informatie energieverbruik

Het verbruik vanuit alle verschillende energiebronnen wordt omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3 systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, welke zijn vastgelegd in: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/05/Nederlandse%20energiedragerlijst%20versie%20januari%202019.pdf

Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable)

Totaal energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen in 2018 was 1.292 TJ. Dit is opgebouwd uit 1237 TJ groene elektriciteit (inclusief 9 TJ zelf opgewekte elektriciteit) en 55 TJ groen gas.

Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable)

Totaal energieverbruik uit grijze bronnen in 2018 was 83 TJ. Dit is opgebouwd uit 56 TJ gewoon gas, 22 TJ stadsverwarming en 5 TJ diesel ten behoeve van noodstroomaggregaten.

Totaal elektriciteitsgebruik

Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail bedroeg in 2018 137,4 GWh.

Totaal gasgebruik

Het totale gasverbruik van ProRail bedroeg in 2018: 3,5 mln. m³ gas.

Energieverbruik buiten de organisatie

Totaal energiegebruik buiten de organisatie in 2018 bedroeg: 13.787 TJ (2017: 13.223 TJ). Dit is inclusief energieverbruik van dieseltreinen. De toename t.o.v. 2017 is het gevolg van hoger elektriciteitsgebruik van de treinen. Het dieselverbruik is gedaald.

Energie-intensiteit

De energie intensiteit van ProRail is onderverdeeld naar drie categorieën:
 
 - Stations (gerapporteerd per m2): 0,25 GJ/m2
 - Infra (per km spoor): 122,35 GJ/km
 - Kantoren (per m2): 1,12 GJ/m2
 
De energie intensiteit van de stations bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming. De energie intensiteit van infra en kantoren bevat elektriciteit, aardgas (incl. groen gas) en stadsverwarming en dieselverbruik noodstroomaggregaten.

De energie Efficiency Index bedroeg 108% in 2018 en heeft betrekking op energieverbruik binnen de organisatie.

Het basisjaar voor het bepalen van de energie Efficiency Index is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar van de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van het energieverbruik

ProRail heeft in 2018 voor 64 TJ aan procesmaatregelen getroffen, onder te verdelen in elektriciteit (28 TJ; stationsmaatregelen) en gas (36 TJ, sanering wissels).

Het basisjaar voor het bepalen van de procesmaatregelen is 2015. Dit is gelijk aan het basisjaar van de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Door het het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Ook de implementatie van Routelint zorgt voor een energiebesparing bij de treinen. De totale ketenbesparing is ongeveer 30 TJ.

Het basisjaar voor het bepalen van de reductie in energiebehoefte van geleverde producten en diensten is 2015, gelijk aan het basisjaar voor de energiedoelstellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.

  

Aanvullende informatie emissies

Om de ontwikkeling van de CO₂ emissie en het effect van CO₂ reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂ voetafdruk. De CO₂ voetafdruk voor 2018 is vastgelegd in de Emissie inventaris 2018 (https://www.prorail.nl/sites/default/files/emissie-inventaris_2018_definitief.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3.

  

Directe emissies van broeikasgassen
 (scope 1)

Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) naar gewicht waren in 2018 9,39 kiloton. Dit is inclusief 1,95 kiloton emissie als gevolg van verbranding van Biogas.

Indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 2)

Indirecte emissie van broeikasgassen in Nederland in 2018 bedroeg naar gewicht 0,74 kiloton.

Andere indirecte emissies van broeikasgassen
 (scope 3)

De scope 3 emissies in 2018 bedroegen in totaal 2,1 kiloton. Het grootste aandeel hierin hebben de externe servers met een emissie van 1,7 kiloton. Dit is fors hoger dan opgenomen in de emissie-inventaris die in november 2019 is gepubliceerd, doordat het elektriciteitsgebruik van de servers hoger is uitgevallen dan destijds bekend was. ProRail zal naar verwachting in april 2020 een gecorrigeerde versie van de emissie-inventaris publiceren.

  

Aanvullende informatie milieu screening leveranciers

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria

ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% á 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten.

Mijn Verslag (0)