In contact met het publiek

Via de afdeling Publieksvoorlichting staat ProRail in directe verbinding met de samenleving. Maandelijks komen er zo’n twaalf- tot veertienhonderd vragen, klachten en tips binnen die onze publieksvoorlichters allemaal zorgvuldig afhandelen. Op werkdagen tussen 08.00 en 18.30 uur staat ons gratis telefoonnummer open voor vragen, wensen en klachten. Buiten deze werktijden is ProRail Publieksvoorlichting ook bereikbaar via sociale media, ons contactformulier op de website en per post. Bij noodgevallen, zoals onveilige situaties of ernstige hinder, is Publieksvoorlichting 24/7 telefonisch bereikbaar, dus ook in het weekend, 's avonds en 's nachts. Bij meldingen waarbij de veiligheid direct in het geding is, zoals mensen op het spoor of voorwerpen op de rails, komt ProRail onmiddellijk in actie.

Daarnaast brengt ProRail de belangen van de buren en ProRail proactief bij elkaar. De afdeling Publiekscommunicatie zorgt ervoor dat bij bewoners en bewonersgroepen rond het spoor de juiste verwachtingen leven bij werkzaamheden en projecten en dat binnen de organisatie de belangen van de omwonenden bekend zijn en aandacht krijgen. Ze weten hoe ze moeten omgaan met verontruste bewoners en bewonersgroepen en zoeken naar kansen om de prestaties van ProRail zichtbaar te maken bij het publiek.

Campagne Pro/Anti

Onze Pro/Anti-campagnes laten zien wat ProRail doet en hoe ver onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid gaat als werkgever, als verbinder van mensen, steden en bedrijven om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Met innovatieve oplossingen en aandacht voor natuur en omgeving. Afgelopen jaar heeft ProRail diverse campagnes gevoerd op thema’s als innovatie (ERTMS) en mobiliteit (Vernieuwt werkzaamheden), om nieuwe medewerkers te werven en de samenleving te informeren. In deze campagnes hebben we laten zien wat er allemaal voor nodig is en moet gebeuren om de verwachte 30% groei in reizigers- en goederen in de komende 10 jaar op te vangen. Uiteraard hebben wij ook een belangrijke rol in het bewaken van de veiligheid op en rond het spoor. In 2019 hebben wij een bewustwordingscampagne ingezet voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Mijn Verslag (0)