Het jaar 2017

ProRail heeft in 2017 goed werk geleverd. Over vrijwel de hele linie waren de operationele prestaties beter dan het jaar ervoor. Tegelijk is flink geïnvesteerd in vernieuwing van spoor en stations.

> lees meer

Profiel

Elke dag zetten ruim 4.300 medewerkers zich in voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoornetwerk. We doen dat met veel aandacht voor mens, milieu en samenleving.

> lees meer

Organisatie en activiteiten

ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland, verdeelt de ruimte op het spoor, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan.

> lees meer

Onze waardeketen

In onze strategie en bedrijfsvoering zoeken we steeds naar mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht een verschil te maken.

> lees meer

Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail iedere vier jaar een internationale benchmark uitvoert waarin de prestaties van ProRail worden vergeleken met een selectie van vergelijkbare inframanagers in het buitenland (‘peer group’).

> lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het klimaat verandert. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en vinden het belangrijk dat het spoor één van de meest duurzame vormen van vervoer blijft.

> lees meer

Spoorvervoer

2017 stond voor ons in het teken van vernieuwing: we hebben een geheel vernieuwde dienstregeling ingevoerd, een proef met hoogfrequent rijden uitgevoerd, grote infrastructuurprojecten gerealiseerd, vorderingen gemaakt met prestatiegericht onderhoud

> lees meer

Punctueel spoor

De meeste prestatiecijfers komen uit boven de met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeengekomen bodemwaarden.

> lees meer

Betrouwbaar spoor

Als landelijk de treinpunctualiteit onder de 75% daalt en/of de uitval boven de 10% uitkomt, dan ligt daar doorgaans een groot incident aan ten grondslag.

> lees meer