Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail iedere vier jaar een internationale benchmark uitvoert waarin de prestaties van ProRail worden vergeleken met een selectie van vergelijkbare inframanagers in het buitenland (‘peer group’). In 2016 heeft het ministerie van IenW ProRail de opdracht gegeven om zoveel mogelijk samen met NS de internationale benchmark te gaan opzetten en uitvoeren.

In 2017 heeft ProRail de benchmark afgerond. In de benchmark vergelijkt ProRail zich met de inframanagers uit Zwitserland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. De resultaten van de benchmark zijn – nadat er een toets door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op de juiste verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden – aangeboden aan en besproken met het ministerie.

De resultaten bevestigen het beeld dat bestaat over de prestaties van de eigen organisatie in de afgelopen jaren: de prestaties van 2015 laten op bijna alle onderdelen een verbetering zien ten opzichte van 2011.

Wanneer de prestaties van ProRail vergeleken worden met de prestaties van andere inframanagers, concludeert ProRail dat in de periode 2011–2015 goede prestaties zijn geleverd, tegen relatief lagere kosten. Op een aantal belangrijke gebieden presteert ProRail bovengemiddeld, vaak zelfs goed tot zeer goed in vergelijking met de ‘peer group’. Voorbeelden hiervan zijn punctualiteit, benutting van het netwerk, aantal verstoringen en kosten per treinkilometer (op basis van gereden kilometers).

Op een aantal gebieden kan ProRail prestaties verbeteren om ook daar tot de ‘top performers’ van Europa te gaan behoren. Dit geldt onder meer op het gebied van uitval, treinpunctualiteit goederenvervoer, hersteltijd na verstoringen en kosten per spoorkilometer. Op deze gebieden heeft ProRail in de afgelopen jaren – vaak in nauwe afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en samenwerking met NS - al meerdere initiatieven gestart om tot verbetering van prestaties te komen.

ProRail is van mening dat de grootste potentie voor verbetering zit in die gebieden waar we nu nog niet tot de top behoren. Hier zullen investeringen (tijd, geld, middelen) de grootste impact hebben. We streven ernaar om door middel van een gerichte – en dus meer gedifferentieerde – aanpak te komen tot verbetering van de overall prestaties.

Wij blijven de komende jaren stevig inzetten op deelname aan internationale samenwerkingsverbanden en werkgroepen om kennis en ervaringen met onze buitenlandse collega’s uit te wisselen. De inzichten die dit oplevert gebruiken we om onze prestaties te verbeteren.

Mijn Verslag (0)