Internationaal vergelijken

We vergelijken iedere drie jaar onze prestaties met een selectie van vergelijkbare spoorinfrabeheerders in het buitenland. In 2019 is een nieuwe internationale benchmark uitgevoerd met data over een periode van 2015 tot en met 2018 waarin we onze prestaties vergelijken met de spoorinfrabeheerders in Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. De resultaten van deze benchmark zijn begin 2020 aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze benchmark laat zien dat ProRail – samen met de vervoerders en andere stakeholders – goede prestaties levert op het Nederlandse spoor. Daar zijn we erg trots op. Voor belangrijke prestatiegebieden behoren we tot de top van de landen in de vergelijkingsgroep. Tevens zijn onze prestaties op veel gebieden verder verbeterd ten opzichte van het vorige ijkpunt van de internationale benchmark in 2015. De belangrijkste bevindingen uit de huidige benchmark vanuit het perspectief van ProRail zijn:

  • Het vervoer over het Nederlandse spoor is in de periode 2015 – 2018 harder gegroeid dan in de meeste landen van de vergelijkingsgroep: zowel het reizigers- als het goederenvervoer is relatief hard gegroeid.

  • Het Nederlandse spoor wordt het meest intensief gebruikt: in geen enkel ander land van de vergelijkingsgroep rijden zoveel treinen per spoorkilometer als in Nederland.

  • De punctualiteit van treinen op het Nederlandse spoor is verder gestegen en behoort tot de hoogste van de vergelijkingsgroep. Prestaties van het goederenvervoer blijven een aandachtspunt.

  • Het aantal verstoringen op het Nederlandse spoor is – ondanks de intensieve benutting van het spoor – relatief laag. Het aantal uitgevallen treinen ligt rond het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.

  • Veiligheid op en rond het Nederlandse spoor blijft hoog. Aandacht voor veiligheid rondom spoorwegovergangen blijft topprioriteit.

  • De onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per treinkilometer zijn het laagst van de vergelijkingsgroep: ProRail levert goede prestaties tegen relatief lage kosten.

Deze benchmark geeft ons waardevolle inzichten in de prestaties van ons spoorsysteem. We leren van andere spoorinfrabeheerders en zij van ons. Er zijn veel manieren waarop we samenwerken en kennis uitwisselen met onze buitenlandse collega’s. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de bi- en multilaterale allianties en samenwerkingen op specifieke thema’s en de internationale werkgroepen en overleggremia waar we actief in participeren en vaak een trekkende rol in hebben.

Mijn Verslag (1)