Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail iedere vier jaar een internationale benchmark uitvoert waarin de prestaties van ProRail worden vergeleken met een selectie van vergelijkbare inframanagers in het buitenland (peer group). Eind 2017 heeft ProRail samen met NS de resultaten van de internationale benchmark over de periode 2011 - 2015 aangeboden en besproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2019 wordt weer een nieuwe internationale benchmark uitgevoerd met data tot en met 2018. De resultaten hiervan worden begin 2020 aangeboden en besproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

ProRail blijft onverminderd inzetten op internationale samenwerking. Dit doen we onder meer via deelname in verschillende internationale werkgroepen om prestaties en ‘best practices’ uit te wisselen.

Mijn Verslag (0)