Stations- en spoorvernieuwingen

Het spoorvervoer is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Meer treinen en meer reizigers vragen aanpassingen van sporen en stations. Een continu proces waarbij we plannen maken, nieuwe ontwikkelingen faciliteren en tegelijk aan het bouwen zijn. In 2018 hebben we in het hele land diverse projecten opgeleverd die nieuwe verbindingen mogelijk maken.

Zo rijdt sinds 2018 de Eurostar tussen Amsterdam en Londen. Hiervoor hebben we letterlijk ruimte gemaakt op station Rotterdam Centraal door het eerste perron fors te verbreden. Daarnaast hebben we een aantal stations ingrijpend vernieuwd.

Het station van Assen heeft een metamorfose ondergaan en is van een traditioneel bakstenen gebouw getransformeerd tot een modern stationscomplex met extra ruimte voor fietsers, snellere routes naar bus en binnenstad, en ruimte voor extra spitstreinen naar Groningen. In het tweede kwartaal is dit nieuwe futuristische station in gebruik genomen.

Verder naar het noorden hebben we het spoor tussen Roodeschool en Eemshaven geschikt gemaakt voor reizigerstreinen. De stad Groningen is voor vakantiegangers op het eiland Borkum nu snel en duurzaam bereikbaar per boot en trein. Om deze treindienst te kunnen bieden, hebben we station Eemshaven gebouwd, het goederenspoor naar Eemshaven veiliger gemaakt en station Roodeschool op een iets verschoven locatie compleet vernieuwd.

In het uiterste zuiden van ons land zijn met het project Elektrificatie Landgraaf de Duitse en Nederlandse bovenleidingsystemen met succes aan elkaar gekoppeld en is in december 2018 de nieuwe treinverbinding EurekaRail van Maastricht naar Aachen mogelijk gemaakt. Nadat de treinen van Arriva zijn goedgekeurd voor gebruik op het Duitse spoor is de treindienst in Q1 2019 gestart.

In het oosten is het Nederlandse deel van het Derde Spoor van de Betuweroute naar de Duitse grens opgeleverd. Daardoor zijn nu ERTMS en 25kV beschikbaar voor goederentreinen van de Rotterdamse zeehaven tot aan de grens met Duitsland. In het uiterste westen is op de Maasvlakte de spoorinfra aangepast voor verdere groei van de havenlogistiek.

Met het programma PHS - elke tien minuten een trein - zijn na de start in 2017 met de eerste corridor Amsterdam-Eindhoven grote stappen gezet voor nieuwe corridors. Voor PHS Amsterdam heeft de staatssecretaris een besluit genomen over investeringen voor Amsterdam Centraal. Hiermee is € 150 miljoen extra beschikbaar voor de uitwerking van PHS Amsterdam met negen doorgaande perronsporen. Ook zijn de uitvoeringsprojecten in Geldermalsen, Rijswijk-Rotterdam gegund en op stoom gekomen.

Het groeiende treinverkeer vraagt ook om uitbreiding van het bovenleidingsysteem. In Heerenveen is een nieuw onderstation gerealiseerd om een dienstregeling met een vierde trein op Meppel-Leeuwarden mogelijk te maken.

Het vernieuwde station Eindhoven is begin dit jaar feestelijk geopend. Met een hal die in oude luister is hersteld en een verruimde reizigerstunnel heeft Eindhoven nu een station dat de titel “centraal“ waardig is. De waardering voor het station blijkt uit een hogere klantwaardering en heeft onder vakgenoten in de regio de aandacht getrokken. Op 30 november is de Van Abbeprijs toegekend voor het handhaven en herstellen van de karakteristieke architectuur van het station.

We zorgen ook voor betere verbindingen tussen regionaal vervoer en de trein. Het station Lansingerland – Zoetermeer is 9 december in gebruik genomen en vervult te zijner tijd een mooie knoopfunctie tussen fiets, RandstadRail, auto en natuurlijk de trein. In dezelfde regio ging begin 2018 het station Waddinxveen Triangel open. Een prachtig voorbeeld van een regionaal station dat herkenbaar is als treinstation maar door de eigenheid van de fietsenstalling ook karakter heeft.

Een spektakelstuk was de busbrug die we in Zwolle over het spoor hebben geplaatst. Een brug die met behulp van op afstand bestuurbare voertuigen aan weerszijden van het spoor, zonder de sporen te hoeven opbreken, is geplaatst.

Ook een hoogstandje was de ingebruikname van de onderdoorgang bij station Driebergen Zeist. Hiervoor is een brug voor de sporen geplaatst en daaronder is in heel korte tijd met een innovatief bouwsysteem een weg in gebruik genomen.

Op 16 april is in Utrecht de nieuwe extra spoorbrug, ingepast tussen de wegbrug en de oude spoorbrug, in gebruik genomen, zodat sprinters en intercity’s elkaar niet meer hinderen.

Meer treinen vragen ook meer en betere opstelcapaciteit. In Amersfoort is in april het verbeterde opstelterrein geopend. Voor emplacement Eindhoven is het uitvoeringsbesluit genomen en voor het emplacement Den Haag is een voorkeursbesluit van kracht.

Beweegbare bruggen zijn van belang voor de scheepvaart maar kunnen het spoorverkeer hinderen. In 2018 zijn de hefbruggen in Gouda en in Doetinchem aangepakt. Voor de nieuwe Botlekbrug hebben Rijkswaterstaat en ProRail de ontwerpen van de boven- en onderbouw getekend.

Voor station Amsterdam Centraal zijn mooie stappen voorwaarts gezet. Daar bereiden we een station voor met een ruimere oosttunnel, 4 ruime eilandperrons en een verbeterde centrum-entree naar de westtunnel. Tussen Rijswijk en Rotterdam gaan we sporen aanpassen en bereiden we een vernieuwd station Delft Zuid voor, zodat we vanaf 2025 elke 5 minuten een trein tussen Den Haag en Rotterdam kunnen laten rijden.

Daarnaast werken we vanuit onze rol als eigenaar en beheerder van alle publieke delen van de stations continu aan verbeteringen voor een grotere klanttevredenheid. Op deze manier dragen we bij aan verduurzaming van het vervoer in Nederland. Ook op stations moeten de groeiende reizigersstromen in goede banen worden geleid. Op een aantal drukke stations is daarom ‘crowd management’ ingericht, waarbij we de drukte real time monitoren en onze medewerkers de reizigers begeleiden op het perron. Dit doen we bijvoorbeeld op station Schiphol Airport en station Amsterdam Zuid. Zo zorgen wij voor verspreiding van reizigers over het perron, een efficiënter in- en uitstapproces en voor een nog meer punctuele treindienst, met name op drukke momenten. Ook bouwen we op veel stations nieuwe liften voor een betere toegankelijkheid voor mindervaliden, die overigens ook geschikt zijn voor mensen met zware koffers of kinderwagens. Dit jaar werden o.a. liften op station Bloemendaal in gebruik genomen. Soms past een hellingbaan beter, zoals in Chevremont, waarmee ook een soepele route naar het perron wordt gecreëerd.

De inrichting van stations verandert ook. We vervangen de stalen banken met roosterzitting door nieuwe hedendaagse houten banken. Deze zijn op steeds meer plekken in het land te vinden. LED is de norm voor de verlichting, waarmee we perrons gelijkmatiger verlichten, zonder lichthinder voor de omgeving en met een veel lager stroomverbruik. Op station Rotterdam Blaak hebben we deze vernieuwing aangegrepen om samen met de gemeente het station 25 jaar na opening een flinke opfrisbeurt te geven. Verlichting, bewegwijzering, perronvloer en de bovengrondse kenmerkende schotel zijn opgefrist. Ook is er een vitrine met historische bodemschatten, gevonden bij de bouw van de Willemspoortunnel.

Op een aantal stations in Gelderland hebben we nieuwe toiletten gebouwd, ingepast in een gebouwtje waar ook de kaartautomaat en reisinformatie zijn te vinden. Als proef hebben we op de stations Tiel en Buitenpost een herkenningszuil met klok en reisinformatie geplaatst, omdat de ingang van kleinere stations, met name waar het stationsgebouw een andere bestemming krijgt, niet altijd gemakkelijk vindbaar is. Ook hebben we samen met regionale partners weer nieuwe stallingsplaatsen gebouwd, onder meer in Maastricht, Amsterdam Zuid en Utrecht.

Mijn Verslag (0)