Veiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig leven rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken. Wij streven ernaar onze veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. In 2019 zijn opnieuw stappen gezet om de veiligheid te verbeteren en risico’s in te perken.

Mijn Verslag (0)