Spoorvervoer

2017 stond voor ons in het teken van vernieuwing: we hebben een geheel vernieuwde dienstregeling ingevoerd, een proef met hoogfrequent rijden uitgevoerd, grote infrastructuurprojecten gerealiseerd, vorderingen gemaakt met prestatiegericht onderhoud en we zijn gestart met het Centraal Monitor- en Beslisorgaan (CMBO), waarin ProRail de dienstregeling van alle spoorvervoerders bijstuurt. Tijdens al die veranderingen steeg op een aantal gebieden de punctualiteit, zoals op het hoofdrailnet en de HSL. Op het hoofdrailnet was de treinpunctualiteit zelfs hoger dan ooit. Het percentage geleverde treinpaden reizigers bleef daarbij op niveau. Dat de hoge treinpunctualiteit van de regionale series licht daalde ten opzichte van vorig jaar, heeft vooral te maken met de nieuwe dienstregeling in Zuid-Limburg, die de regio echter ook veel voordelen biedt.

Mijn Verslag (0)