Veiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig wonen rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken. In 2017 zijn opnieuw stappen gezet om de veiligheid te verbeteren en risico’s in te perken

Mijn Verslag (0)