Veilig reizen

ProRail heeft vorig jaar nieuwe maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat reizigers en goederen veilig door Nederland kunnen reizen.

Informatie-indicator veiligheid
  • Toelichting roodseinpassages 2016: het aantal roodseinpassages 2016 is bijgesteld naar 37 (verslag 2016: 34) naar aanleiding van de resultaten van de verificatie door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  • Rijden voorbij een Stop-Tonend Sein zonder toestemming. Ook: passeren S-bord op grens NCBG/CBG zonder toestemming. Definitieve getallen worden door ILT vastgesteld in het jaarverslag van ILT.

  • Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen. Definitieve getallen worden door ILT worden vastgesteld in het jaarverslag van ILT.

  • Europese definitie: Aantal botsingen trein-trein met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur.

  • Europese definitie: Aantal ontsporingen met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Ontsporingen als gevolg van een ander veiligheidsincident worden niet afzonderlijk als ontsporing geregistreerd maar bij de informatie over het betreffende incident opgenomen.

Roodseinpassages stabiel

Om het risico op treinbotsingen terug te dringen, werken ProRail en vervoerders sinds 2012 in een verbeterprogramma aan de reductie van het aantal roodseinpassages. Belangrijke effectieve maatregelen zijn een conflictvrije dienstregeling en de verdere uitrol van de verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging (ATB-Vv). In 2017 is bij circa 400 seinen een ATB-Vv installatie aangelegd, onder andere op routes voor gevaarlijke stoffen. De zichtbaarheid van seinen wordt continu verbeterd, onder meer met led-verlichting.

Na drie jaar van opeenvolgende afnames lijkt het aantal roodseinpassages te stabiliseren. In 2017 was dit aantal, ondanks de toename in gereden treinkilometers, vrijwel gelijk aan dat in 2016.

Botsingen trein-trein en ontsporingen

In 2017 was sprake van één botsing[1]. Deze vond plaats in Venray tussen twee werktreinen tijdens een rangeerbeweging en had een ontsporing tot gevolg. Er vielen geen gewonden. Er vond één ontsporing[2] plaats, dit betrof een rangeerdeel van wagens beladen met LPG op het emplacement Sloe. Er was geen sprake van letsel of van het vrijkomen van lading.

Betere informatie over gevaarlijke stoffen op emplacementen

Ter verdere verbetering van het systeem is in 2017 gestart met het beproeven van meerdere nieuwe technieken voor het automatiseren van de locatiebepaling van wagens op emplacementen. Hier wordt in 2018 vervolg aan gegeven.

In 2017 heeft ProRail de overheidshulpdiensten op verzoek binnen de vereiste 15 minuten voorzien van beladingsgegevens. De ambitie om elk goederenemplacement waar met gevaarlijke stoffen gerangeerd mag worden 40x per jaar te controleren op correctheid van de registratie is in 2017 gehaald.

  • 1 Rijden voorbij een Stop-Tonend Sein zonder toestemming. Ook: passeren S-bord op grens NCBG/CBG zonder toestemming. Definitieve getallen worden door ILT vastgesteld in het jaarverslag van ILT.
  • 2 Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen. Definitieve getallen worden door ILT worden vastgesteld in het jaarverslag van ILT.

Mijn Verslag (0)