Kerncijfers

* Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator. In het geval van de prestatie-indicator Transitotijd goederenvervoer geldt een maximum.

> lees meer

Het jaar 2018

2018 was een jaar van goede prestaties, waarin we ook samen met partijen in de spoorsector mooie resultaten hebben bereikt. Meer reizigerstreinen dan ooit reden op tijd, terwijl de drukte op het spoor opnieuw is toegenomen. De prestaties van het goederenvervoer zijn verbeterd, ondanks de omleidingen wegens werkzaamheden in Duitsland.

> lees meer

Profiel van ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland.

> lees meer

Organisatie en activiteiten

Wij zorgen voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet, waarbij de veiligheid hoog in het vaandel staat.

> lees meer

Onze waardeketen

In onze strategie en bedrijfsvoering zoeken we steeds naar mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht een verschil te maken.

> lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het klimaat verandert. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en vinden het belangrijk dat het spoor één van de meest duurzame vormen van vervoer blijft.

> lees meer

Spoorprestaties

In 2018 leverden we goede prestaties en bereikten we daarnaast samen met partijen in de spoorsector mooie resultaten. Meer reizigerstreinen reden op tijd, terwijl de drukte op het spoor opnieuw toenam.

> lees meer

Punctueel spoor

Alle prestatiecijfers komen uit aan de bovenkant van de met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeengekomen bodemwaarden. Nog nooit eerder reden de treinen zo punctueel als in 2018.

> lees meer

Betrouwbaar spoor

Beide prestatiecijfers op het gebied van Betrouwbaar spoor, te weten ‘Geleverde treinpaden’ en ‘Klanthinder’, komen uit aan de goede kant van de met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeengekomen bodemwaarden.

> lees meer

Capaciteit

Het wordt steeds voller op het Nederlandse spoor. Treinen rijden steeds meer en sneller om de groei van het aantal treinreizigers aan te kunnen. ProRail verdeelt jaarlijks de spoorcapaciteit onder alle vervoerders.

> lees meer