Stakeholderdialogen

ProRail organiseert jaarlijks stakeholderdialogen over actuele dossiers waar verschillende belangen spelen. Het doel van een stakeholderdialoog is om de ProRail organisatie en buitenwereld op een transparante en doelgerichte wijze te verbinden om te komen tot betere oplossingen en beslissingen. In 2017 zijn ook weer verschillende dialogen met stakeholders georganiseerd, zoals het rondetafelgesprek over ‘buitendienststellingen toen en nu’ en de themasessie over Beheer, Onderhoud en Vervanging. Door met alle relevante partijen in open dialoog op zoek te gaan naar beste moment van deze buitendienststelling, is inzicht verkregen in het complexe proces, de afwegingen die daarin gemaakt dienen te worden en de impact voor de verschillende partijen (goederenvervoerders, reizigersvervoerder, reizigers, verladers, aannemers en de samenhang met andere (reeds geplande) werkzaamheden).

Contact met consumentenorganisaties

Voor de partijen in het Locov organiseert ProRail (vaak samen met NS) regelmatig verdiepingssessies, afgestemd op de behoeften van de consumentenorganisaties. Afgelopen jaar zijn er onder andere themasessies georganiseerd over PHS Amsterdam, Beheer, Onderhoud en Vervanging, bijsturing A2 corridor hoogfrequente dienstregeling 2018 en het Ronde Tafel Gesprek over ‘buitendienststellingen toen en nu’

Ook zijn verschillende schouwrondes op stations ingericht met consumentenorganisaties om verbeterpunten te vinden op bewegwijzering en gebruiksgemak. En er zijn operational walks met goederenvervoerders gedaan om verbeterpunten op emplacementen vast te stellen. Uit de feedback van deelnemers blijkt dat de transparantie die ProRail toont in deze sessies gewaardeerd wordt. Er ontstonden nuttige discussies en meer begrip voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Mijn Verslag (0)