Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De waarde van het spoor

Input

Natuurlijk kapitaal

 • materiaal

 • grond en sloten

 • (duurzame) energiebronnen

Bij het aanleggen van spoor, het bouwen van stations en het onderhouden van onze infrastructuur worden grote hoeveelheden materiaal gebruikt. Daarnaast beheren en onderhouden we grond en sloten rondom het spoor. Ons energieverbruik is voornamelijk afkomstig van duurzame bronnen.

Sociaal kapitaal

 • stakeholders

Samen met onze stakeholders maken wij onderdeel uit van het ‘spoorecosysteem’. We voeren structureel overleg met hen over de maatschappelijke relevantie en impact van het spoor.

Menselijk kapitaal

 • betrokken en vakkundige medewerkers

Onze medewerkers, maar ook die van onze spoorpartners, zetten zich dag en nacht in om reizen over het spoor mogelijk te maken. We streven naar betrokken werkgeverschap, waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans tussen werk en privé hebben, veilig kunnen werken en duurzaam inzetbaar blijven.

Intellectueel kapitaal

 • kennisuitwisseling

 • innovaties

Wij investeren in innovatie voor een toekomstbestendig, veilig en comfortabel spoor. Innovatieve oplossingen zijn belangrijk voor meer spoorcapaciteit, betere prestaties en een duurzamer en kostenefficiënter spoor. We vinden samenwerking hierbij cruciaal. Daarom bundelen we krachten en delen we kennis met onder andere de (internationale) spoorsector, Rijkswaterstaat, universiteiten en kennisinstituten.

Geproduceerd kapitaal

 • spoornetwerk

 • stations

Met ons spoorwegnetwerk verbinden we mensen, goederen en steden met elkaar. We onderhouden spoor en stations, we breiden deze uit, we verdelen de capaciteit op het spoor, en we leiden het treinverkeer op het spoor.

Financieel kapitaal

 • subsidies

 • vergoedingen

Voor de financiering van onze activiteiten ontvangen we subsidies en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeentes en stadsregio’s. Ook ontvangen we vergoedingen van vervoerders voor het gebruik van het spoorwegnetwerk.

Businessmodel

Onze missie

Wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Wij maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk en zorgen dat het op en rond het spoor veilig is.

Binnen welke kaders realiseren wij onze missie en hoe vertalen we deze binnen onze organisatie?

Onze strategische ambities

 • ProRail Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

 • Bevlogen ProRailers

 • Betaalbaar spoor

ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt om nu en in de toekomst te voorzien in de vraag naar duurzaam en betrouwbaar vervoer per spoor dat veilig en betaalbaar is.

Risicomanagement

Risicomanagement is bij ProRail onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus met als doel eventuele risico’s tijdig te identificeren, te analyseren en waar nodig maatregelen te nemen.

Corporate Governance

Hoe wordt ProRail bestuurd? En hoe vindt het toezicht hierop plaats?

Output

Natuurlijk kapitaal

 • CO2-voetafdruk

 • biodiversiteit

Bij de aanleg en het beheer van ons spoor willen we de negatieve effecten van ons spoor op het milieu beperken. Dit doen we onder andere door circulair materiaalgebruik te stimuleren, biodiversiteit langs het spoor te verbeteren en in duurzame energieopwekking op onze eigen assets te investeren.

Sociaal kapitaal

 • klanttevredenheid en reputatie

 • veilige leefomgeving

 • hinder van trillingen, geluid en afval

We maken steeds meer treinverkeer mogelijk op onze infrastructuur en dragen daarmee positief bij aan duurzaam vervoer in Nederland. Hierbij streven we naar een veilige leefomgeving rond het spoor met minimale hinder van trillingen, geluid en afval.

Menselijk kapitaal

 • divers medewerkers-bestand

 • bevlogen ProRailers

 • veilige werkomgeving

Onze medewerkers staan met hun vakmanschap, betrokkenheid en enthousiasme aan de basis van de prestaties die we leveren. We streven naar een omgeving waarin zij zich prettig voelen. We bieden hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en cursussen. Tevens streven we naar een veilige werkomgeving voor zowel onze medewerkers als de medewerkers van de spooraannemers.

Intellectueel kapitaal

 • innovatieve oplossingen

Onze innovatieve oplossingen dragen bij aan de realisatie van meer spoorcapaciteit, betere prestaties en een duurzamer, veiliger en kostenefficiënter spoor.

Geproduceerd kapitaal

 • punctueel spoor

 • betrouwbaar spoor

 • capaciteit

 • stations en spoorvernieuwingen

 • veilig reizen op het spoor, stations en emplacementen

We dragen bij aan de Nederlandse mobiliteitsvraag door het vervoer van steeds meer reizigers en goederen over het spoor te faciliteren. Hiervoor werken we aan het vergroten van de capaciteit en de betrouwbaarheid van ons spoorwegnetwerk, het voorzien in veilige en goed toegankelijke stations en emplacementen en het zorgdragen voor goede beveiliging van onze digitale omgeving en systemen.

We meten de klanttevredenheid van onze vervoerders en ladingbelanghebbenden en de reputatie onder treinreizigers, overheden, bouwsector en arbeidsmarkt.

Financieel kapitaal

 • betaalbaar spoor

Wij willen onze financiële middelen zo efficiënt mogelijk besteden en hierbij zoveel mogelijk waarde creëren voor de maatschappij. Om dit te realiseren streven wij onder andere naar het nemen van de juiste investeringsbeslissingen en het efficiënt beheren en onderhouden van het spoornetwerk.