De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt terug op een bewogen jaar voor ProRail, waarin ondanks de diverse uitdagingen aanzienlijke successen zijn geboekt. De raad focust in dit bericht op een aantal kernthema’s van ProRail in 2023.

> lees meer

Corporate Governance

ProRail is een besloten, niet-beursgenoteerde vennootschap. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

> lees meer

Risicomanagement

Risicomanagement draait om het overzicht van risico’s en het managen daarvan. Hierbij hoort het in kaart brengen van risico’s met kans en effect en maatregelen om de kans en/of het effect te verkleinen.

> lees meer

Integriteit, compliance en privacy/AVG

ProRail hecht aan een open organisatiecultuur. Dat komt de medewerkers die werken aan een veilig en duurzaam spoor ten goede. Goed samenwerken maakt goed presteren mogelijk.

> lees meer

Terugblik en bijeenkomsten raad van commissarissen

Het afgelopen jaar heeft de RvC de onderwerpen VL, HR, Spoor naar Morgen, Veiligheid en de NLA, Aantoonbare veilige berijdbaarheid en de ILT,  Haven/emplacementen en DCMR, PGO en aannemers regelmatig besproken.

> lees meer

Bijeenkomsten commissies

In 2022 kwam de auditcommissie acht keer bijeen (bij al deze vergaderingen waren alle commissarissen die lid zijn van de auditcommissie aanwezig).

> lees meer