De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Meerjarenoverzicht

Winst- en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

2021

2020

2019

      

Bedrijfsopbrengsten

1.648

1.538

1.426

1.367

1.300

Bedrijfslasten

-1.746

-1.535

-1.507

-1.370

-1.330

Financiële baten en lasten / overig

14

-9

-4

-7

-8

Bedrijfsresultaat

-81

-7

-85

-10

-38

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

2021

2020

2019

      

Vermogen

     

Balanstotaal

21.353

20.803

20.170

19.775

19.500

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

Langlopende leningen

73

73

73

73

148

      

Activa

     

Materiële vaste activa

20.332

19.775

19.350

18.981

18.629

Afschrijvingen

85

87

94

101

105

Investeringen materiële vaste activa

1.266

1.082

1.029

1.004

988

Investeringsbijdrage

1.215

1.044

964

947

951

Medewerkers

In absolute aantallen

2023

2022

2021

2020

2019

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

5.176

4.985

4.760

4.572

4.473

Aantal medewerkers (einde jaar)

5.277

5.075

4.895

4.625

4.518

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

5.071

4.881

4.655

4.464

4.369

Aantal fte's eigen (einde jaar)

5.173

4.968

4.793

4.518

4.410

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

379

406

348

342

357

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

354

404

408

287

396

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2023

2022

2021

2020

2019

      

Netlengte in exploitatie (in km) *

3.034

3.035

3.075

3.075

3.075

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.002

7.023

7.053

7.097

7.097

      

Wissels

6.078

6.220

6.260

6.392

6.560

      

Overwegen **

2.305

2.348

2.394

2.419

2.477

      

Seinen

11.623

11.592

11.602

11.559

11.586

      

Stations

399

398

398

399

400

      

Beweegbare bruggen

68

68

68

67

67

Tunnels

27

26

26

26

26

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ***

51

51

51

51

57

waarvan reizigers

37

36

36

37

43

waarvan goederen

14

15

15

14

14

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ***

152

157

160

152

165

waarvan reizigers

140

145

148

140

153

waarvan goederen

11

11

11

11

11

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen

33

33

32

27

27

  • * De kilometers worden inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden.
  • *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.