De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht 2023

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2023

 

2022

 
     

Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.078

 

1.239

 

Ontvangsten van vervoerders

372

 

361

 

Ontvangsten van derden

129

 

114

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.578

 

1.714

     

Betalingen aan leveranciers1

-1.453

 

-1.113

 

Betalingen aan werknemers

-406

 

-363

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

-1.858

 

-1.476

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

-123

 

-108

Betaalde winstbelasting

 

-1

 

-1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

-403

 

130

     

Ontvangen interest

 

19

 

-

Betaalde interest

 

-5

 

-5

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

-389

 

125

     

Ontvangsten vanuit Mobiliteitsfonds

1.459

 

1.364

 

Ontvangsten van derden

194

 

145

 

Betalingen aan leveranciers

-1.387

 

-1.263

 

Betalingen aan werknemers

-126

 

-107

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

140

 

138

     

Aflossing leningen

-

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

     

Totale kasstroom

 

-249

 

263

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

290

 

539

Liquide middelen begin boekjaar

 

539

 

276

     

Mutatie liquide middelen

 

-249

 

263

1) Voor nadere toelichting op deze kasstroom verwijzen wij naar onderdeel 7. Liquide middelen van de toelichting jaarrekening