De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Ontwikkelingskosten

Totaal

   

Stand per 31 december 2022

  

Aanschafwaarde

464

464

Cumulatieve afschrijvingen

-198

-198

Boekwaarde

266

266

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

44

44

Desinvesteringen

-1

-1

Afschrijvingen

-31

-31

Overige mutaties

9

9

Saldo

20

20

   

Stand per 31 december 2023

  

Aanschafwaarde

515

515

Cumulatieve afschrijvingen

-229

-229

Boekwaarde

286

286

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (€ 104 miljoen), Strategische alliantie 2019-2023 (€ 11 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (€ 9 miljoen), TSI Ordermanagement (€ 8 miljoen), het ERP pakket SAP 4 Hana (€ 9 miljoen) en Informatiesysteem Naiade (bron voor functionele configuratiegegevens van ProRail) (€ 9 miljoen).

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen immateriële vaste activa en materiële vaste activa.