De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20. Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Utrecht, 4 april 2024

Raad van Bestuur ProRail B.V.

Raad van Commissarissen ProRail B.V.

  

De heer J. Voppen

De heer J.G.M. Alders

Chief Executive Officer

President-commissaris

  
  

Mevrouw A.M.H. Schöningh

De heer T.R. Bercx

Chief Operational Officer

 
  
 

De heer C.J.A.M. Romme

Mevrouw M.H. van Velthuizen- Lormans

 

Chief Financial Officer

 
 

Mevrouw M. Hoekstra-van der Deen

  
  
 

Mevrouw I.S. Damen

  
  
 

Mevrouw C.A.R. Hilhorst