De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19. Mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro’s

2023

2022

   

Totaal

81

7

De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.