De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Voorraden

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Aanschafwaarde voorraad onderdelen

19

21

Voorziening incourant

-1

-1

Stand per 31 december 2023

18

19

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde, bedraagt € 1 miljoen (2022: € 1 miljoen). De mutatie in voorziening incourant is ten laste van de winst en verliesrekening gekomen. De voorraadwaardering op basis van de actuele waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering.