De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16. Financiële baten en lasten

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Rentelasten en soortgelijke kosten

-9

-11

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23

2

Totaal financiële baten en lasten

14

-9

De rentelasten bestaan uit onder andere de rentekosten voor de onderhandse leningen en de oprenting bij de Vooruitontvangen omgevingswerken.