De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18. Resultaat voor mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Totaal

-81

-7

Het resultaat voor mutatie egalisatierekening betreft het verschil tussen de verleende subsidie Exploitatie, Onderhoud en Vervanging en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de egalisatierekening gebracht. 

In verband met de onzekerheden ten aanzien van de prijsontwikkelingen gedurende 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet vooraf het volledige bedrag voor prijsindexatie toegekend in de (wijzigings-)beschikking. Als gevolg hiervan is niet het volledige indexatiebedrag verantwoord in de opbrengsten, wat het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloedt. Het additionele prijseffect 2023, becijferd op € 51,3 miljoen, zal na vaststelling van de jaarrekening via de egalisatiereserve worden verrekend. Dit geldt ook voor het prijseffect gerelateerd aan de noodzakelijke verlengingen van de PGO-contracten, becijferd op € 25,7 miljoen. De beide bedragen (in totaal € 77 miljoen) zullen naar verwachting na vaststelling van de jaarrekening worden verrekend middels de subsidievaststelling 2023. Gecorrigeerd voor deze bedragen komt het resultaat uit op € 3 miljoen negatief.